raindrop-1445835_1920.jpg
raindrop-1445835_1920.jpg

2,900,000-3,400,000 מיליון ש״ח

פרימיום

משופץ מהיסוד ברמה גבוהה
 

פרמטרים שישפיעו כלפי מעלה מבחינת גובה העסקה:
בית מורחב עד למקסימום 6-7 חד׳
שיפוץ חדש עד 7 שנים

בודד (לא דו משפחתי)
רחוב הולנדי שקט (לא על כביש)
גודל מגרש מעל 300 מ״ר
נוף פתוח  
יחידת דיור מניבה להשכרה

בתים בכוכב יאיר

תכירו את המספרים

2,700,000-2,850,000 מיליון ש״ח

קלאסי

שמור ומטופל / עבר שיפוץ חלקי

פרמטרים שישפיעו כלפי מעלה מבחינת גובה העסקה:
היקף השיפוץ שנעשה בטווח של 10 השנים האחרונות

כמות החדרים בבית
בודד (לא דו משפחתי)
רחוב הולנדי שקט (לא על כביש)

גודל מגרש מעל 300 מ״ר
נוף פתוח  
אופציה ל
יחידת דיור מניבה להשכרה

1,900,000-2,500,000 מיליון ש״ח

בייסיק

בית קטן 3 או 4 חדרים על מפלס אחד

פרמטרים שישפיעו כלפי מעלה מבחינת גובה העסקה:
שיפוץ משמעותי מה- 7 שנים האחרונות (מטבח/אמבטיות/שירותים)

בודד (לא דו משפחתי)
רחוב הולנדי שקט (לא על כביש)
גודל מגרש מעל 300 מ״ר
נוף פתוח  
מהוון, ששולמו עליו זכויות ההרחבה העתידית האפשרית

לחצו כאן ונדבר טלפונית
נועה יריב מלו.jpg

בתים
בצור
יגאל