2,900,000-3,300,000 מיליון ש״ח

פרימיום

משופץ מהיסוד ברמה גבוהה
 

פרמטרים שישפיעו כלפי מעלה מבחינת גובה העסקה:
בית מורחב עד למקסימום 6-7 חד׳
שיפוץ חדש עד 7 שנים

בודד (לא דו משפחתי)
רחוב הולנדי שקט (לא על כביש)
גודל מגרש מעל 300 מ״ר
נוף פתוח  
יחידת דיור מניבה להשכרה

בתים בכוכב יאיר

תכירו את המספרים

2,500,000-2,800,000 מיליון ש״ח

קלאסי

שמור ומטופל / עבר שיפוץ חלקי

פרמטרים שישפיעו כלפי מעלה מבחינת גובה העסקה:
היקף השיפוץ שנעשה בטווח של 10 השנים האחרונות

כמות החדרים בבית
בודד (לא דו משפחתי)
רחוב הולנדי שקט (לא על כביש)

גודל מגרש מעל 300 מ״ר
נוף פתוח  
אופציה ל
יחידת דיור מניבה להשכרה

1,800,000-2,400,000 מיליון ש״ח

בייסיק

בית קטן 3 או 4 חדרים על מפלס אחד

פרמטרים שישפיעו כלפי מעלה מבחינת גובה העסקה:
שיפוץ משמעותי מה- 7 שנים האחרונות (מטבח/אמבטיות/שירותים)

בודד (לא דו משפחתי)
רחוב הולנדי שקט (לא על כביש)
גודל מגרש מעל 300 מ״ר
נוף פתוח  
מהוון, ששולמו עליו זכויות ההרחבה העתידית האפשרית

נועה יריב מלו.jpg

בתים
בצור
יגאל