top of page
raindrop-1445835_1920.jpg
raindrop-1445835_1920.jpg

7,000,000-8,000,000 מיליון ש״ח

פרימיום בכוכב יאיר

משופץ מהיסוד ברמה גבוהה
 

פרמטרים שישפיעו כלפי מעלה מבחינת גובה העסקה:
רמת השיפוץ של הבית
נוף ליער /חורשה
בריכת שחיה בנויה בחצר

קרוב למרכז המסחרי
בית שטוח במפלס אחד
כניסה שטוחה מהרחוב, או כמה שפחות מדרגות
נושק לשביל אופניים/חורשה 
יחידת דיור מניבה להשכרה

בתים בכוכב יאיר

תכירו את המספרים

קלאסי בכוכב יאיר

5,700,000-6,500,000 מיליון ש״ח

שמור ומטופל / עבר שיפוץ חלקי

פרמטרים שישפיעו כלפי מעלה מבחינת גובה העסקה:
היקף השיפוץ שנעשה בטווח של 7-10 השנים האחרונות

קרוב למרכז המסחרי
בית שטוח במפלס אחד
כניסה שטוחה מהרחוב או כמה שפחות מדרגות
נושק לשביל אופניים/חורשה 
יחידת דיור מניבה להשכרה

5,000,000-5,500,000 מיליון ש״ח

בייסיק בכוכב יאיר

בית ישן לשיפוץ

פרמטרים שישפיעו כלפי מעלה מבחינת גובה העסקה:
קרוב למרכז המסחרי
גודל מגרש מעל 700 מ״ר
מ״ר בנוי גדול של הבית עצמו
בית שטוח במפלס אחד
כניסה שטוחה מהרחוב או עד 5 מדרגות 
נושק לשביל אופניים/חורשה 
אופציה ליחידת דיור

נועה 10.jpg

בתים
בכוכב
יאיר

bottom of page