raindrop-1445835_1920.jpg
raindrop-1445835_1920.jpg

4,000,000-5,000,000 מיליון ש״ח

פרימיום

משופץ מהיסוד ברמה גבוהה
 

פרמטרים שישפיעו כלפי מעלה מבחינת גובה העסקה:
רמת השיפוץ של הבית
נוף ליער /חורשה
בריכת שחיה בנויה בחצר

קרוב למרכז המסחרי
בית שטוח במפלס אחד
כניסה שטוחה מהרחוב, או כמה שפחות מדרגות
נושק לשביל אופניים/חורשה 
יחידת דיור מניבה להשכרה

בתים בכוכב יאיר

תכירו את המספרים

3,350,000-3,850,000 מיליון ש״ח

קלאסי

שמור ומטופל / עבר שיפוץ חלקי

פרמטרים שישפיעו כלפי מעלה מבחינת גובה העסקה:
היקף השיפוץ שנעשה בטווח של 7-10 השנים האחרונות

קרוב למרכז המסחרי
בית שטוח במפלס אחד
כניסה שטוחה מהרחוב או כמה שפחות מדרגות
נושק לשביל אופניים/חורשה 
יחידת דיור מניבה להשכרה

3,000,000-3,350,000 מיליון ש״ח

בייסיק

בית ישן לשיפוץ

פרמטרים שישפיעו כלפי מעלה מבחינת גובה העסקה:
קרוב למרכז המסחרי
גודל מגרש מעל 700 מ״ר
מ״ר בנוי גדול של הבית עצמו
בית שטוח במפלס אחד
כניסה שטוחה מהרחוב או עד 5 מדרגות 
נושק לשביל אופניים/חורשה 
אופציה ליחידת דיור

נועה יריב מלו.jpg

בתים
בכוכב
יאיר